Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima

D. Šešić, Milena;Dragojević, Sanjin.

187 sesic manadzmentIstovremeno udžbenik i priručnik, ovo je djelo bitan doprinos teoriji i praksi menadžmenta u kulturi u Jugoistočnoj Europi. Teoretske i praktične alate koji potiču iz anglosaksonske teorije autori prilagođavaju uslovima regiona. Posebno im je važno razviti teoretski sistem koji se može primijeniti u praksi uvijek kada u politici i društvu dođe do turbulencija.

Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima Milena Dragićević-Šešić i Sanjina Dragojevića u makedonskom prijevodu (probni ulomak) Roberta Alagjozovskiog s naslovom Менаџмент на уметноста во турбулентно опкружување objavljen je kod izdavača Goten iz Skopja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d