Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Dragojević, Sanjin

.

dragojevic sanjinSanjin Dragojević rođen je 1961. u Zagrebu. U Zagrebu je studirao filozofiju, komparativnu književnosti i informatiku. Danas na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti predaje „Sociologiju masovnih komunikacija“ i „Sociologiju kulture“ i trajni je gostujući docent na postdiplomskim studijima iz menadžmenta u kulturi na sveučilištima u Kremsu i Beču. Dragojević je vodio Odjel za bilateralnu kulturnu suradnju u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske (1995.-1998.) i bio je savjetnik Istarske županije, savjetnik „Moving Academy for Performing Arts“ u Amsterdamu u Holandiji, i radio u mnogim drugim institucijama. Kao naučnik učestvovao je i učestvuje u mnogim međunarodnim projektima.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d