Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

D. Šešić, Milena

.

dragicevic sesic milena© Gabriel GlidMilena Dragićević Šešić rođena je 1954. u Trogiru, Hrvatska, vodi UNESCO-vu katedru za kulturnu politiku i menadžment u kulturi na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, đe je profesorica kulturne politike, menadžmenta u kulturi, te nauke o kulturi i medijima.  Od 2006. do 2007. bila je savjetnica u ministarstvu kulture Republike Srbije. Osim toga, radila je kao stručnjak za različite međunarodne institucije, npr. za UNESCO, Vijeće Evrope, Evropsku fondaciju za kulturu, Institut otvorenog društva, Fondaciju Pro Helvetia i za British Council. Dragićević Šešić autorica je mnogobrojnih knjiga i članaka o menadžmentu u umjetnosti, kulturnoj politici i interkulturalnim odnosima, a učestvovala je u više od pedeset projekata s područja kulturne politike i menadžmenta u kulturi u Jugoistočnoj Evropi, ali i u zemljama članicama EU-a, drugim evropskim zemljama, u zemljama Sredozemlja, u Kavkazu, Središnjoj Aziji i u Indiji.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d