Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Alagjozovski, Robert

alagjozovski robertRobert Alagjozovski rođen je 1973, studirao je u Skoplju opštu i komparativnu književnost. Bio je urednik u različitim makedonskim izdavačkim kućama i časopisima. Od 2010. vodi vlastitu izdavačku kuću „Goten“ i radi kao urednik u časopisu „Sarajevo Notebooks“. Alagjozovski je na makedonski preveo različita književna i naučna djela i to ponajviše s engleskog (među ostalim Thomasa de Quinceyja, Judith Butler, Gayatri Ch. Spivak i Zygmunta Baumana) te je objavio mnogobrojne kritike, eseje i članke u različitim časopisima. Pripovijetke i kritike objavljene su u njegovim knjigama  Florilegium (2002.), Des Postmodernismus beschuldigt [Okrivljeni za postmodernizam] (2003.) i Gro-Plan (2006.) koje su objavljene kod različitih makedonskih izdavača. Svoj prvi roman s naslovom Goten objavio je 2010.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d