Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Strsoglavec, Đurđa

strsoglavec djurdjaĐurđa Strsoglavec rođena je 1967. u Pregradi, Sloveniji. Studirala je na Sveučilištu u Ljubljani đe je doktorirala, a danas u Institutu za slavistiku  predaje hrvatsku i srpsku književnost te prevođenje. I sama prevodi s različitih južnoslovenskih jezika na slovenski.