Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Mann, Thomas

.

mann thomas by carl van vechten© Carl van Vechten

Tomas Man rođen je 1875. u Libeku, ubraja se u najznačajnije pisce 20. vijeka. Zahvaljujući njemu njemački moderni roman ušao je u svjetsku književnost. Manovo slojevito djelo vrlo je pozitivno primljeno u cijelom svijetu. Od 1933. živio je u egzilu, najprije u Švajcarskoj, zatim u SAD-u. Man se tek 1952. vratio  u Evropu, đe je umro 1955. u Cirihu.

internetska stranica

partneri u projektu

traduki partners 2014 d