Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Deretić, Irina

deretic irinaIrina Deretić profesorica je antičke filozofije na Univerzitetu u Beogradu. Studirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu te na minhenskom Univerzitetu Ludwig Maximilian. Na Fakultetu za filozofiju beogradskog Univerziteta doktorirala je radom o Platonu, a habilitirala radom o Platonovoj i  Aristotelovoj koncepciji logosa. Danas predaje istoriju filozofije. Osim toga, voditeljka je projekta o istoriji srpske filozofije, koji finansira srpsko Ministarstvo nauke.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d