Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Strančar, Tina

strancar tinaTina Strančar rođena je 1985. u Ljubljani, Sloveniji. Tu i u Bremenu studirala je njemački jezik i književnost, nakon čega je doktorirala u Ljubljani i Berlinu na području književnosti. Već nekoliko godina Tina Strančar prevodi njemačku prozu i liriku, između ostalog Kristofa Ransmajra, Daniela Kehlmana, Andreasa Untervegera, Dženi Erpenbek i Regine Hilber. Za svoj prevoditeljski rad dobila je nekoliko stipendija. Učestvovala je na mnogobrojnim seminarima za prevoditelje a organizuje književne večeri. Tina Strančar je članica Društva slovenskih književnih prevodilaca.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d