Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Dialektik der Aufklärung

Adorno, Theodor W. ; Horkhajmer, Maks.

207 adorno horkheimer dialektik

Dialektik der Aufklärung [Dijalektika prosvjetiteljstva] koju su Maks Horkhajmer i Teodor V. Adorno zajedno napisali u američkom egzilu smatra se jednim od najvažnijih tekstova Kritičke teorije i klasik je filozofije 20. vijeka. Filozofska kritika, razračunavanje s fašizmom i rezultati dugogodišnjih empirijskih istraživanja u SAD-u stapaju se u teoriju savremene kulture. S krajnjom misaonom britkošću autori osvjetljavaju drugu stranu tehničkog i socijalnog napretka: „prosvjetiteljstvo“ kao vladavina razuma, pokoravanje prirode ljudskim potrebama prosvjetljuje o samom sebi.

Dialektik der Aufklärung [Dijalektika prosvjetiteljstva] Teodora V. Adorna i Maksa Horkhajmera u rumunskom prijevodu (probni ulomak) Andreija Korbea-Hoišiea s naslovom Dialectica Luminilor objavljen je kod izdavača Polirom iz Iašija.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d