Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Adamova jabučica

Blašković, Laslo .

184 blaskovic adamova jabucica

„S lakoćom sam napisao ‚Adamovu jabučicu‘, kao od šale. Kao da sam duboko udahnuo i kad sam ponovno izronio na površinu, sve je bilo gotovo. Može se reći da je to knjiga o očevima i sinovima. O užasnoj ljubavi. O strahotama praznine. O legalnoj upotrebi ludila. O danu koji prolazi. O trenutku u kojem si ljudi više nemaju što reći. Doista, „Adamova jabučica‘ mogla bi isto tako biti i non fiction triler, ako posmrtna maska više nije književni rod. Kakva sreća da sam odlučio pisati o životu, zar ne?“
Laslo Blašković

Roman Adamova jabučica Lasla Blaškovića u bugarskom prijevodu (probni odlomak) Margarite Dikove s naslovom Адамова яабълка objavljen je kod izdavača Ergo iz Sofije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d