Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Dikova, Margarita

dikova margaritaMargarita Dikova rođena je 1946. u Sofiji. Nakon studija slavistike radila je kao urednica za naučnopopularne i dokumentarne filmove. Od 1998. radi kao izdavač za literaturu o pčelarstvu, od 2002. izdaje i časopis u pčelarstvu, za koji prevodi stručne tekstove s različitih slavenskih jezika. Sa srpskog prevodi i književne tekstove, između ostalog, autore kao što je Milan Matić, Branislav Nušić i Laslo Blašković.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d