Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Karić, Enes

.

karic enes© Mirnes Kovač

Enes Karić rođen je 1958. u Višnjevu kod Travnika u Bosni i Hercegovini. Studirao je političke nauke i islamistiku u Sarajevu i doktorirao je na Univerzitetu u Beogradu. Danas je Karić profesor na Fakultetu za islamistiku sarajevskog univerziteta. Radi istraživanja više je puta boravio u inostranstvu, između ostalog, u Kairu, Yaleu, Oxfordu i Santa Barbari, a bio je i gostujući predavač na Univerzitetu Karl Franzen u Grazu, na Univerzitetu u Ljubljani i Univerzitetu Ludwig Maximilian u Münchenu. Karić je urednik  odnosno član naučnog gremija više međunarodnih časopisa s područja islamistike te je imenovan UNESCO-vim stručnjakom za islamsku kulturu.

Od 1996. do 1998. Karić je bio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosne i Hercegovine.

Objavio je mnogobrojne naučne članke i monografije, ali i prijevode s arapskog i engleskog te dva romana.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d