Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Jaklič, Andrej

jaklic andrejAndrej Jaklič rođen je 1969. Na dramskoj akademiji studirao je dramaturgiju. Danas radi kao novinar i urednik u novinama „Delo“, no u saradnji s nekoliko slovenskih pozorišta aktivan je i kao dramaturg. Autor je nekoliko pozorišnih dramatizacija i obrada. Andrej Jaklič prevodi eseje, liriku i prozu sa srpskog, hrvatskog i bosanskog, između ostalog i Miroslava Mićanovića, Enesa Karića, Radoslava Petkovića i Borisa Dežulovića.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d