Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Kultura laži. Antipolitički esei

Ugrešić, Dubravka.

ugresic kulturaZbirka eseja Dubravke Ugrešić „Kultura laži“ nastala je 1995. kao reakcija na raspad Jugoslavije i na nesretni rat u Hrvatskoj i u Bosni. Eseji analiziraju što se dogodilo u bivšoj Jugoslaviji: agresija protiv vlastite „braće„, vještački izazvana amnezija, osvrt na nacional-fašističke ideologije, propaganda i cenzura, folklorni kič kao kultura laži, pisci  i intelektualci u vrtlogu nacionalizma.

Kultura laži. Antipolitički eseji Dubravke Ugrešić u makedonskom prijevodu (probni odlomak) Maje Bojadžievske s naslovom „Култура на лагата. Антиполитички есеи“ objavljeni su kod izdavača Sigmapress iz Skopja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d