Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Bojadžievska. Maja

bojadzievska majaMaja Bojadžievska rođena je 1963. u Skopju, Makedoniji. Profesorka je na katedri za komparativnu književnost UNiverziteta “Sveti Ćiril i Metod“ u Skopju i članica je makedonskog PEN-centra. Bojadžievska je kao autorka i ko-autorka objavila više knjiga s područja nauke o književnosti. Osim toga, prevela je i djela, između ostalog, Gilberta Duranda, Jacquesa Derridae, Gillesa Deleuzea, Julije Kristeve, Migelne Nikolchine, A. R. Radcliffea-Browna, Jeana-Pierrea Vernanta i Dubravke Ugrešić na makedonski.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d