Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Savov, Gancho

savov ganchoGancho Savov rođen je 1930.u Perniku, Bugarskoj, studirao je slavistiku u Jugoslaviji, Poljskoj i Čehoslovačkoj, a potom je radio kao urednik kulturne rubrike u različitim časopisima te kao naučnik na Institutu za estetiku i na Institutu za balkanistiku Bugarske akademije nauka (BAN). 1974. Komunistički režim ga je 1974. optužio za veleizdaju i „ideološko odstupanje“ pa je do 1985. proveo u zatvoru kao politički zatvorenik. Do 1989. bio je društveno izolovan i za život je zarađivao kao fizički radnik. Potpuno je rehabilitovan tek nakon sloma i tada je nastavio svoj rad kao urednik i naučnik na Akademiji nauka. Danas je honorarni profesor na Katedri slavistike Univerziteta u Velikom Trnovu. Aktivan je kao pisac i preveo je mnogobrojne knjige s različitih južnoslovenskih jezika na bugarski – i obrnuto.Za svoj spisateljski i prevodilački rad višestruko je nagrađivan.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d