Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Nişcov, Viorica

niscov vioricaViorica Nişcov rođena je 1936., studirala je germanistiku u Bukureštu. Od 1962. do 1998. bila je saradnica na Institutu za istoriju književnosti i nauke o književnosti Rumunske akademije, a od 1970. do 1971. bila je Humboldova stipendistkinja. Težišta njena istraživanja njemačka su romantika i rumunske narodne bajke. Od 2007. članica je Društva rumunskih književnika. Viorica Nişcov objavila je mnogobrojne publikacije, od eseja preko monografija, edicija i bibliografija do prijevoda (između ostalih Novalisa, Richarda Hucha, Ernsta Jüngera, C. G. Junga, Martina Walsera, Gershoma Scholema). Za svoj je rad višestruko nagrađivana: 2008. dobila je nagradu časopisa Poesis za najbolju ediciju godine, iste godine dobila je i Nagradu za prevođenje kulturne zadužbine Allianz te 2011. nagradu Društva rumunskih izdavača za najbolji prijevod godine.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d