Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

časopisi

Štampa

BETON Spezialausgabe, 02

Hrsg.Miloš Živanović, Saša Ilić, Tomislav Marković, Saša Ćirić, Alida Bremer.

z07 betonTreće posebno izdanje srpskih kritičkih novina Beton posvećeno je dijalogu između, s jedne strane, slovenačkih autorki i autora i s druge strane „svih drugih“ iz zemalja bivše Jugoslavije, i to o temama globalizacije, krize u Europi, problemima zemalja koje su na svojoj koži doživjele ratne sukobe, nacionalizam te promjene političkog i privrednog sistema, a koje još uvijek nisu ušle „u Evropu“.

Posebno izdanje BETONA 02 (PDF-izdanje) objavljeno je u martu 2012. u povodu održavanja Lajpciškog sajma knjiga.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d