Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Heins, Volker

.

heins volkerVolker Heins rođen je 1957. i od aprila 2012. voditelj je Istraživačkog projekta  „Interkultur“ na Kulturnonaučnom institutu u Essenu (KWI). Heins je 1988. doktorirao na Univerzitetu Goethe u Frankfurtu na Majni na području politologije, a 2001. habilitirao se u Gießenu. Osim toga predavao je i bavio se istraživanjem na fakultetima u New Delhiju, Cambridgeu (USA), New Havenu i Jerusalemu, a trenutno već nekoliko godina radi na Univerzitetu McGill u Montrealu. Od 1998. saradnik je na Frankfurtskom institutu za sociološka istraživanja. Heins je objavio brojne naučne radove čije je težište bilo sociologija demokratije, politička teorija moderne, međunarodne civilne i vojne intervencije, sukobi oko ljudskih prava te međukulturalnost u istoriji ideja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d