Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Bartl, Peter

.

bartl peterProf. dr. Peter Bartl rođen je 1938. u Cottbusu. Studirao je slavistiku, turkologiju i istočnoevropsku istoriju u Göttingenu i Münchenu. Od 1980. je profesor na Odsjeku za istoriju Istočne i Jugoistočne Evrope na Univerzitetu Ludwig Maximilian u Münchenu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d