Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Debeljak, Aleš

.

debeljak ales© Miha FrasAleš Debeljak rođen je 1961., studirao je filozofiju i komparativnu književnost u Ljubljani i doktorirao je na Maxwell School Univerziteta Syracusa u New Yorku. Profesor je kulturalnih studija na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani i redoviti je gostujući profesor za istraživanja Balkana na Evropskom koledžu u Varšavi. 2005./2006. bio je gostujući profesor na Northwestern University u Chicago. Aleš Debeljak jedan je najprevođenijih slovenačkih pjesnika sadašnjice. Njegovo djelo obuhvaća mnogobrojne zbirke pjesama i eseja te antologije i prijevode. Dobio je nekoliko slovenačkih, jugoslovenskih i međunarodnih nagrada, između ostalih i Nagradu Prešeren, najveću slovenačku nagradu za rad u kulturi.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d