Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Ymeri, Elda

ymeri eldaElda Ymeri rođena je 1975., od 1994. – 1998. studirala je germanistiku na Jezikoslovnom fakultetu u Tirani, a od 1998. – 2005. radila je u preduzeću P+Z Engineering d.o.o. u Münchenu. Od 2006. radi u firmi HEAD d.o.o. 2009. završila je MBA studij na FOM Hochschule in München/Visokoj školi za ekonomiju i menadžment u Münchenu. Elda Ymeri prevodi s njemačkog i engleskog na albanski. Prevela je djela Siegfrieda Lenza, Petera Handkea, Harrya Mulischa, Banane Yoshimoto i Roberta Mclaima Wilsona.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d