Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Kissiov, Roman

kissiov romanRoman Kissiov rođen je 1962. u Kazanlaku (Bugarska), studirao je slikarstvo na Nacionalnoj akademiji likovnih umjetnosti u Sofiji. Piše i prevodi liriku, bavi se umjetničkim radom. Njegova prva zbirka pjesama Вратите на рая (1995.) dobila je državnu Nagradu za liriku Izdavača Hristo G. Danov. Nakon toga su uslijedile druge zbirke pjesama. Roman Kissinov prevodi savremenu liriku s makedonskog i ruskog na bugarski. Između ostalih preveo je djela Nikole Madžirova, Mihaila Rendzova, Mateja Matevskog, Eftima Kletnikova, Radovana Pavlovskog i Gordane Mihailove Bošnakovske.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d