Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Das kulturelle Gedächtnis

Assmann, Jan.

assmann kulturaKoja je uloga sjećanja u stvaranju kulturnog identiteta? Koji su oblici kulturalnog sjećanja, kako se ona organizuju, kakve mijene doživljavaju? Tim se pitanjima bavi Jan Assmann uspoređujući tri sredozemne kulture antike – Egipat, Izrael i Grčku.

Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen Jana Assmanna u srpskom prijevodu (probni ulomak) Nikole B. Cvetkovića s naslovom Kultura pamćenja. Pismo, sećanje i politički identitet u ranim visokim kulturama objavljen je kod izdavača Prosveta iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d