Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Cvetković, Nikola

cvetkovic nikolaNikola B. Cvetković rođen je 1953., prevodilac je i slobodni umjetnik. Pohađao je gimnaziju Nicolaus Cusanus i Školu Otto Kühne u Bonnu. Nakon mature studirao je njemački i engleski na Filološkom fakultetu u Beogradu. Nikola B. Cvetković preveo je niz djela s njemačkog, između ostalih i Gustava Meyrinka, Thomasa Bernharda, Siegfrieda Unselda, Jana Assmanna, Volkera Kutschera, Ericha Frieda i Roberta Walsera. Dugo godina bio je suradnik ARD-a. Za svoje prijevode Roberta Walsera dobio je Nagradu Fondacije Pro Helvetia, a za njegov prijevod pjesama Ericha Frieda Udruženje književnih prevodilaca Srbije dodijelilo mu je nagradu .

partneri u projektu

traduki partners 2014 d