Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

časopisi

Štampa

Neue Literatur aus dem Kosovo

Redaktion: Elisabeth Desta, Jeton Neziraj, Qerim Ondozi.

z06 new literatureDvojezična informativna brošura (njemački/engleski) za izdavače, institucije  i pojedince koji se zanimaju za književnost iz Kosova.

Brošura Neue Literatur aus dem Kosovo. Autoren/ Übersetzer/Herausgeber/Designer ‒ New literature from Kosovo. Authors/Translators/Publishers/Designers [Nova književnost iz Kosova. Autori/prevodioci/izdavači/dizajneri/, urednik Qendra Multimedia iz Prištine objavljena je na Leipciškom sajmu knjiga 2012.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d