Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Wolfgang Streeck čita na putovanju kroz Bugarsku

.

532 streekPočetkom maja je sociolog Wolfgang Streeck otputovao u Sofiju kako bi predstavio svoju knjigu Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus [Kupljeno vrijeme. Odgođena kriza demokratskog kapitalizma], koja je nedavno objavljena u bugarskom prevodu. Predstavljanje knjige je organizovao izdavač KX – Critique & Humanism u saradnji sa Goethe-Institut-om u Bugarskoj. Publika je s velikim interesovanjem pratila živu diskusiju između Heinricha Geiselbergera (izdavač Suhrkamp), profesora Stilyana Yotova (su-prevodilac) i profesora Alexandera Kyosseva (Univerzitet u Sofiji).

Štampa

Kreativna Evropa: okrugli sto u Beogradu o razvoju jedinstvenog tržišta knjige

.

534 belgradU okviru programa „Kreativna Evropa“ u Beogradu je od 18. do 21. aprila održan skup na temu „(Re)pozicioniranje regiona (Jugoistočne) Evrope kulturom“. Na okruglom stolu na temu „Strategije razvoja jedinstvenog tržišta knjige“ je učestvovao predstavnik mreže TRADUKI, Andrej Lovsin. Zajedno sa Andreom Lešić-Thomas (Univerzitet u Sarajevu), Enesom Halilovićem (Sent i Eckermann, Novi Pazar) i Anom Pejović (Krokodil, Beograd) u razgovoru sa moderatorom Mladenom Veskovićem iz Ministarstva kulture i informisanja Srbije je diskutovao o tome kako bi se knjige, koje na originalnom jeziku mogu razumjeti čitaoci, mogle bolje prodavale i u drugim zemljama regiona.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d