Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Podrška za objavljivanje slovenačkih autorki/autora

.

504 slowenienSlovenska javna agencija za knjigu JAK je raspisala konkurs za dodjelu podrške za objavljivanje slovenačkih autorki i autora u zemljama njemačkog govornog područja. Prijave mogu da se pošalju do 1. februara 2017. Program podrške je koncipiran za izdavače njemačkog govornog područja. Podrška se daje za 50% troškova projekta i do 11.000 eura. Projekti koji su dobili podršku moraju da se realizuju do 30.09.2018. U troškove se ubrajaju prevod, lektura, štampa, prelom rukopisa/dizajn i marketing.

Štampa

“Absolute modern”: Bojan Babić na rezidencijalnoj stipendiji u Skoplju

.

503 babic bojanSrpski pisac Bojan Babić je bio u decembru u Skoplju na rezidencijalnoj stipendiji „Absolute modern“, gdje je radio na svom novom romanu i susreo se s mnogobrojnim makedonskim piscima i spisateljkama. Posjetio je nekoliko kulturnih događaja i institucija a 18. decembra je predstavio svoju knjigu Ilegalni Parnas kao učesnik Festivala Krik. U razgovoru sa Nikolom Gelevskim i Robertom Alagjozovskim diskutovao je o „Šta to znači biti stranac“.

Štampa

Književno veče sa Nenadom Veličkovićem u Beču

.

492 velickovic by marina velickovicSarajevski pisac Nenad Veličković  je ispred pune dvorane 9. decembra u Beču čitao iz svog romana Otac moje kćeri, koji je nedavno objavljen u njemačkom prevodu uz TRADUKI-jevu podršku. Opisujući lik oca traumatizovanog ratom Veličković u romanu jezički i istorijsko kritički razmatra mogućnost da se umjetnošću reaguje na pretjerane zahtjeve i svakodnevne izazove takozvane stvarnosti. Veličković je s puno humora odgovarao na pitanja publike, između ostalih, mnogih studenata slavistike i književnosti. Književno veče i razgovor s autorom organizovao je TRADUKI-jev projektni partner KulturKontakt Austria.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d